Podsumowanie działań NURD - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Wiadomości

Podsumowanie działań NURD

Data publikacji 11.10.2017

Lubliniecka drogówka podsumowała wczorajsze działania „NURD”. Mundurowi nałożyli łącznie 37 mandatów karnych. Działania prowadzone były w godzinach 06:00 do 22:00. Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wczoraj od rana policjanci drogówki prowadzili działania pod hasłem "niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych oraz zgodne z przepisami poruszanie się pieszych na oznakowanych przejściach. Policjanci sprawdzali stan techniczny pojazdów oraz obowiązkowe wyposażenie. Zarówno na pieszych, jak i kierowców, którzy poruszali się niezgodnie z przepisami nakładano mandaty. Podczas wczorajszej akcji policjanci odnotowali 34 wykroczenia popełnione przez pieszych. Wszystkie przypadki dotyczyły przechodzenia przez jezdnię w miejscach niedozwolonych. Nieprawidłowo względem pieszych zachowało się także 3 kierujących. Wszyscy sprawcy wykroczeń zostali ukarani mandatami karnymi.