W poniedziałek rozpocznie się Tydzień Mediacji - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Wiadomości

W poniedziałek rozpocznie się Tydzień Mediacji

Data publikacji 12.10.2017

Międzynarodowy Dzień Mediacji na całym świecie obchodzony jest w każdy trzeci czwartek października. Już w najbliższy poniedziałek rozpocznie się |Tydzień Mediacji. Od poniedziałku do piątku policjanci będą pełnić dyżury i udzielać informacji dotyczących sposobów rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji.

Czym jest mediacja?

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Cel mediacji?

Celem mediacji jest naprawa wyrządzonej szkody, czyli sprawiedliwość naprawcza. Jej zadaniem więc jest materialne lub moralne zadośćuczynienie pokrzywdzonemu. Daje to możliwość ustalenia satysfakcjonującego rozwiązania sprawy, zminimalizowania napięcia towarzyszącemu spotkaniu ze sprawcą dopiero na sali sądowej. Mediacja daje również możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania np. Dlaczego to ja zostałem ofiarą przestępstwa lub jakie były motywy jego popełnienia?

Jakie są korzyści płynące z mediacji?

Korzyści z wybrania mediacji, a nie tradycyjnej drogi sądowej to: szybkość postępowania, niskie koszty, poufność procesu, autonomiczność, satysfakcja dla obu stron konfliktu oraz minimalizacja strat emocjonalnych.