Wiadomości

Rozmawiali o bezpieczeństwie pieszych i rowerzystów

Data publikacji 11.01.2018

Po raz pierwszy w tym roku, policjanci z lublinieckiej drogówki odwiedzili dzieci i młodzież z Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach. Głównym tematem spotkania było bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Piesi i rowerzyści zaliczani są do grupy tzw. „niechronionych uczestników ruchu”. Są to osoby najbardziej narażone na utratę życia lub zdrowia w przypadku udziału w zdarzeniach drogowych. Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa i podniesienie świadomości o zagrożeniach przedstawicieli tej grupy, policjanci z lublinieckiej drogówki spotkali się z podopiecznymi Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego w Rusinowicach.

Mundurowi omówili zdarzenia drogowe zaistniałe na terenie naszego powiatu oraz ich najczęstsze przyczyny. Stróże prawa przypomnieli podstawowe zasady bezpieczeństwa, do przestrzegania których zobowiązani są wszyscy uczestnicy ruchu drogowego – w tym także piesi. W dalszej części spotkania policjanci szczegółowo omówili zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Mundurowi omówili zasady korzystania ze ścieżek pieszo – rowerowych i chodnika oraz przypomnieli o obowiązku stosowania odblasków przez pieszych poruszających po zmierzchu poza terenem zabudowanym.

Tradycyjnie, na zakończenie spotkania policjanci odpowiadali na pytania dotyczące zasad poruszania się po drogach oraz zadań realizowanych przez mundurowych podczas codziennej służby. Policjanci mają nadzieję, że tego rodzaju przedsięwzięcia zwiększają świadomość uczestników ruchu, wpłyną na właściwe kształtowanie postaw a w przyszłości pozwolą uniknąć niebezpiecznych zdarzeń drogowych.