Wiadomości

Rozmawiali o bezpieczeństwie w rejonie budowy autostrady

Data publikacji 14.03.2018

W sobotę, na terenie budowy autostrady w Woźnikach spotkali się policjanci z miejscowego komisariatu i przedstawiciele firm odpowiedzialnych za mienie i bezpieczeństwo na terenie prowadzonej inwestycji. Tematem rozmów było przeciwdziałanie zagrożeniom i podniesienie bezpieczeństwa w miejscu trwających prac budowlanych.

Nietrzeźwi pracownicy, zdarzenia drogowe w rejonie budowy i kradzieże materiałów budowlanych, to zagrożenia mogące wystąpić w trakcie realizacji inwestycji. W sobotę, na terenie budowy autostrady w Woźnikach odbyło się spotkanie policjantów z przedstawicielem firmy odpowiedzialnej za mienie i bezpieczeństwo, poświęcone różnego rodzaju zagrożeniom występującym w trakcie budowy. Uczestnicy spotkania przeanalizowali występujące zagrożenia i omówili propozycję działań mających zapobiec przestępstwom kryminalnym oraz wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Biorący udział w dyskusji mają nadzieję, że podjęte działania przyniosą pozytywne wyniki i pozwolą na osiągnięcie założonych celów.

  • Policjanci i pracownicy na terenie budowy autostrady
  • Spotkanie na autostradzie