Trwają działania NURD - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Wiadomości

Trwają działania NURD

Data publikacji 09.04.2018

Dzisiaj na terenie powiatu policjanci drogówki prowadzą akcję pod nazwą „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO”. Działania te mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mundurowi szczególną uwagę będą zwracać na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych.

Akcja będzie trwała na terenie naszego powiatu w godzinach od 6.00 do 22.00. Działania policyjne „NURD” mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. W ramach działań stróże prawa będą zwracać uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie będą się przyglądali, czy piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego. Mundurowi będą także sprawdzać, czy piesi poza terenem zabudowanym noszą elementy odblaskowe.