Podsumowanie działań NURD - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Wiadomości

Podsumowanie działań NURD

Data publikacji 10.04.2018

Wczoraj na terenie powiatu policjanci drogówki przeprowadzili działania pod nazwą „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO”, których celem była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Okazało się, że obowiązujących przepisów nie przestrzegają zarówno piesi jak i rowerzyści i kierujący pojazdami.

Wczoraj, w godzinach od 6.00 do 22.00 policjanci z drogówki przyglądali się wzajemnym relacjom pieszych i kierujących. W czasie kilkugodzinnej obserwacji okazało się, że obowiązujących przepisów nie przestrzegają przedstawiciele wszystkich grup uczestników ruchu. Podczas akcji policjanci ujawnili 11 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami, w tym 4 przypadki przekroczenia prędkości w rejonie przejścia dla pieszych. Obowiązujące przepisy złamało 9 rowerzystów i 19 pieszych. Tradycyjnie, najczęstszym przewinieniem pieszych było przechodzenie przez jednię w miejscach niedozwolonych, co miało miejsce w 15 przypadkach.

Wobec sprawców wykroczeń policjanci zastosowali 28 mandatów karnych w tym 13 nałożyli na kierujących, 6 na rowerzystów i 9 na pieszych. W pozostałych przypadkach mundurowi zastosowali pouczenia.