Krajowa mapa w marcu - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Wiadomości

Krajowa mapa w marcu

Data publikacji 11.04.2018

Za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa mieszkańcy mogą wskazywać zauważane w rejonie miejsca zamieszkania zagrożenia. W marcu mieszkańcy powiatu lublinieckiego skorzystali z tej możliwości 62 razy.

Korzystając z narzędzia internetowego w postaci Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, mieszkańcy powiatu w marcu wskazali policjantom kilkadziesiąt miejsc, w których według nich występują określone zagrożenia. Spośród 62 sygnałów, tradycyjnie największą część, bo aż 29 zgłoszeń stanowiło przekraczanie dopuszczalnej prędkości przez kierujących pojazdami oraz niewłaściwe parkowanie – 6 zgłoszeń. Po naniesieniu znacznika na mapę, każdy sygnał został sprawdzony i zweryfikowany przez policjantów właściwej komórki. W marcu mundurowi potwierdzili 21 zgłoszeń, 39 nie zostało potwierdzonych, a 2 sygnały zakwalifikowano jako pomyłkę lub żart.