Czy wiesz że..... - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Wiadomości

Czy wiesz że.....

Data publikacji 11.04.2018

Kierujący rowerem obowiązany jest korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. Pieszy zobowiązany jest natomiast do korzystania z chodnika. Kwestię tą regulują między innymi znaki C13 i C 13a.

Znak C-13 oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi. W praktyce oznacza to, że jeżeli w pobliżu jezdni jest wyznaczona taka droga, to rowerzyści mają zakaz poruszania się po jezdni.

Znak C-13 „droga dla rowerów" stosuje się w celu wyeliminowania z drogi innych niż rowery pojazdów. Znak ten umieszcza się bezpośrednio przy wjeździe na drogę dla rowerów.

Pieszy może poruszać się tak oznaczoną drogą jedynie w przypadku braku innych możliwości, ma przy tym obowiązek ustępowania pierwszeństwa rowerzystom. Wyjątek stanowi tutaj osoba niepełnosprawna, która na tak oznaczonej drodze rowerowej ma przed nimi pierwszeństwo.

Znak C 13a oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi. Rowerzysta poruszający się drogą dla rowerów widząc powyższy znak obowiązany jest zejść z roweru.