Policję tworzą ludzie... - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Wiadomości

Policję tworzą ludzie...

Data publikacji 02.05.2018

W minionym tygodniu kom. Marek Wręczycki - Naczelnik Wydziału Prewencji lublinieckiej komendy, uczestniczył w zorganizowanych przez PCK Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy. Podczas spotkania z młodzieżą szkół średnich, naczelnik zachęcał do wstąpienia w szeregi formacji i podkreślał, że służba w Policji jest służbą dla społeczeństwa – wymagającą Twojego zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości i poczucia misji.

Pierwsze minuty po wypadku to decydujący czas dla życia i zdrowia poszkodowanych osób. Właściwa ocena sytuacji i znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy to wiedza, którą winien posiadać każdy człowiek.

Upowszechnianie tej wiedzy i kształtowanie właściwych postaw to główny cel zawodów organizowanych przez PCK. W ubiegłym tygodniu możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu udzialania pierwszej pomocy miała młodzież szkół średnich uczestnicząca w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy, które odbyły się w Lublińcu na terenie Parku Miejskiego. W spotkaniu uczestniczył także Naczelnik Wydziału Prewencji kom. Marek Wręczycki, który podczas rozmów z zawodnikami zachęcał młodych ludzi do służby w Policji. Naczelnik omówił zasady rekrutacji, a w swoich wypowiedziach podkreślał, że w codziennej służbie policjanta ważna jest chęć niesienia pomocy, empatia, ale też duża odporność psychiczna, ponieważ spotkasz się z sytuacjami stresującymi, zagrażającymi życiu lub zdrowiu, jednak satysfakcja z realizowanych zadań zrekompensuje minusy służby. Na zakończenie spotkania młodzież otrzymała materiały promocyjne z podstawowymi informacjami dla kandydatów do służby.


 

  • Naczelnik rozmawia z uczestnikami zawodów
  • Mistrzostwa w Parku Miejskim
  • Policjant rozmawia z młodymi o służbie w policji