Wakacje 2018 już trwają ! - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Wiadomości

Wakacje 2018 już trwają !

Data publikacji 25.06.2018

Policjanci z Komendy Policji w Lublińcu rozpoczęli realizację planu Bezpieczne Wakacje 2018. Działania te poprzedziły cykle spotkań profilaktycznych , prelekcji z uczniami szkół powiatu lublinieckiego o których już informowaliśmy

Letnie wakacje to dla dzieci, młodzieży ale i dorosłych czas relaksu i odpoczynku. Zwracajmy jednak uwagę, by ten czas spędzić bezpiecznie, by wyeliminować wszelkie niepożądane zachowania, które skutkować mogą narażeniem na utratę zdrowia czy życia. Działania funkcjonariuszy są ukierunkowane właśnie na wszelkiego rodzaju kontrole i sprawdzenia w rejonach miejsc zbiorowego wypoczynku, grupowania się młodzieży czy występowania „dzikich kąpielisk”. Działania te będą również prowadzone przez lubliniecką drogówkę na głównych ciągach komunikacyjnych oraz w innych miejscach, gdzie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W akcji zaangażowani będą wszyscy Policjanci, w szczególności wcześniej wymienieni policjanci drogówki ale także dzielnicowi z jednostki w Lublińcu jak i z podległego Komisariatu Policji w Woźnikach i Posterunku Policji w Koszęcinie. Podczas wypoczynku zwracajmy uwagę na małoletnich bez opieki bądź bez właściwie sprawowanej opieki, na osoby które po spożyciu alkoholu wchodzą do wody czy podejmują inne ryzykowne zachowania mogące zagrozić im samym bądź innym. Czas wakacji, to dla wielu rodzin również czas wytężonej pracy przy żniwach. Zwróćmy szczególną uwagę przy tych pracach zarówno na dzieci jak i dorosłych. Nie angażujmy do obsługi maszyn rolniczych osób, które nie posiadają do tego uprawnień. Z kolei udając się na wypoczynek siadajmy za kierownicę trzeźwi i wypoczęci, korzystajmy z pasów bezpieczeństwa jak i fotelików oraz poruszajmy się z prędkością dozwoloną, tak by po urlopach, wakacjach cało i zdrowo powrócić do pracy i szkoły.