Święto Policji w Lublińcu - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Wiadomości

Święto Policji w Lublińcu

Data publikacji 18.07.2018

Dzisiaj w Koszęcinie na terenie Zespołu Pieśni i Tańca " Śląsk" odbyły się uroczystości Święta Policji. Lublinieckie obchody zaszczycił swoją obecnością nadinsp. Krzysztof Justyński Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach. Podczas uroczystości z okazji 99 rocznicy powstania Policji Państwowej mianowano na wyższe stopnie policyjne 42 funkcjonariuszy i wręczono listy gartulacyjne pracownikom cywilnym lublinieckiej policji.

21 lipca 1995 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił Święto Policji przypadające na dzień 24 lipca. Data święta została przyjęta dla uczczenia powołania Policji Państwowej w dniu 24 lipca 1919 roku. W 2018 roku obchodzimy 99 - rocznicę powołania Policji, natomiast 2018 rok to również jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Podczas obchodów Święta Policji w garnizonie lublinieckim na wyższe stopnie policyjne awansowano w sumie 42 policjantów. Ponadto za pracę na rzecz Policji uhonorowano pięcioro pracowników cywilnych lublinieckiej komendy. W obchodach wziął udział Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński oraz zaproszeni goście szczebla samorządowego, służb mundurowych oraz instytucji współpracujących z lubliniecką Policją na rzecz bezpieczeństwa. Po złożeniu meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu przez dowódcę uroczystości orkiestra Komendy Wojewódzka Policji w Katowicach odegrała hymn państwowy. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Lublińcu insp. Rafał Kuter witając zebranych gości i odnosząc się do osiągnięć i działalności lublinieckiej Policji. Komendant Powiatowy uhonorował okolicznościowym medalem Andrzeja GAWRONA Poseł na Sejm RP, o. Tomasza MANIURĘ Dyrektor Oblackiego Centrum Młodzieży NINIWA, ppłk Michała STRZELECKIEGO Dowódca Jednostki Wojskowej Komandosów, bryg. mgr inż. Janusza BULĘ Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu wskazując na bardzo duże zaangażowanie wniesione przez nich na rzecz bezpieczeństwa w powiecie lublinieckim. Po wykonaniu elementów ceremoniału policyjnego głos zabrał nadinsp. Krzysztof Justyński Komendant Wojewódzki Policji w Katwoicach. Pan Generał podziękował policjantom oraz pracownikom cywilnym za trud i zaangażowanie oraz za wyrzeczenia i poświęcenie w służbie.

Tradycyjnie delegacja lublinieckich policjantów złożyła wiązankę kwiatów na grobach policjantów bestialsko pomordowanych w Ostaszkowie.

Gratulujemy wszystkim awansowanym i nagrodzonym oraz dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom, za życzenia i gratulacje oraz słowa uznania.