Trwają działania NURD - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Wiadomości

Trwają działania NURD

Data publikacji 09.08.2018

W ramach działań NURD- Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego, pod czujnym okiem mundurowych pozostają dziś piesi i rowerzyści. Podczas akcji mundurowi zwracają szczególną uwagę na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych. Apelujemy o zachowanie wszelkiej ostrożności.

Akcja prowadzona jest od godziny 6.00. do godziny 22.00. Działania policyjne „NURD” mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. W ramach akcji stróże prawa zwrócą uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądać się będą czy piesi sami nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego. Mundurowi w szczególności będą czuwać nad bezpieczeństwem w miejscach gdzie dochodziło do wypadków z udziałem pieszych.