Czy wiesz że….. - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Wiadomości

Czy wiesz że…..

Data publikacji 03.09.2018

Za jazdę tzw. „bez trzymanki” grozi mandat. Przepisy Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym zabraniają jazdy rowerem bez rąk trzymanych na kierownicy.

Jazda bez trzymania rąk na kierownicy, nierzadko z telefonem komórkowym, poruszanie się obok drugiego rowerzysty i czepianie pojazdów to zachowania, które bardzo często możemy obserwować w wykonaniu młodych rowerzystów. Policjanci apelują o ostrożność i przypominają, że obowiązujące przepisy zabraniają takich zachowań.

Art 33 pkt 3 PRD

3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się: 
1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem ust. 3a; 
2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach; 
3) czepiania się pojazdów.

3a. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Pamiętajmy, że beztroska jazda „bez trzymania”, czy z pasażerem na kierownicy może mieć tragiczne konsekwencje. Przekonał się o tym 15-letni mieszkaniec naszego powiatu, który kilka dni temu uderzył w wózek z małym dzieckiem. Policjanci apelują o rozwagę i ostrożność na drodze. Swoje umiejętności możemy testować w bezpiecznym miejscach, natomiast na drodze mamy wpływ na bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników ruchu.