Podsumowanie działań "Prędkość" - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Wiadomości

Podsumowanie działań "Prędkość"

Data publikacji 13.09.2018

Na terenie powiatu, policjanci z Lublińca przeprowadzili wczoraj działania pod nazwą "Prędkość". Akcja miała na celu przeciwdziałanie kierowcom przekraczającym dozwoloną prędkość i ukierunkowana była na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Funkcjonariusze ruchu drogowego sprawdzali m.in. czy kierujący pojazdami stosują się do ograniczeń prędkości i podróżują po drogach zgodnie z obowiązującymi przepisami, szczególnie w terenie zabudowanym. Akcja pokazała, że niestety nadal jeździmy za szybko, ponieważ ponad 90 procent skontrolowanych kierowców przekroczyło znacznie dozwoloną prędkość.

Głównym celem prowadzonych przez funkcjonariuszy działań było zapobieganie wypadkom drogowym poprzez egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i innych przepisów ruchu drogowego. Akcja miała także za zadanie wyrobienie wśród ujawnionych sprawców wykroczeń przeświadczenia, że jazda z nadmierną prędkością jest niebezpieczna nie tylko dla nich samych, ale również dla innych uczestników ruchu. Policjanci prowadzili działania w miejscach, gdzie występuje najwięcej zagrożeń, wykorzystując zarówno radiowozy oznakowane jak i pojazdy nieoznakowane.

Mundurowi przeprowadzili wczoraj 63 kontrole. Niestety, tylko 6 kierujących nie przekroczyło dozwolonej na danym odcinku prędkości...