Wiadomości

Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach - projekt EDWARD na Śląsku

Data publikacji 19.09.2018

19 września to Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach. Podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności, we wszystkich europejskich krajach prowadzona będzie trzecia edycja akcji pod nazwą EDWARD (Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych), w którą zaangażowana będzie również polska Policja. Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego TISPOL oraz popierane przez Komisję Europejską i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC).

 Akcja ma na celu poszukiwanie nowych form aktywności, których nadrzędnym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Śląska policja włączając się w akcję EDWARD zaprojektowała z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach elementy zapachowe do samochodów. Mając na uwadze, że jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych jest prędkość, to przygotowane przez mundurowych zawieszki pod nazwą „Zegar życia i śmierci” mają ostrzegać, abyśmy przestrzegali limitów prędkości i nie pozwolili mu „zatrzymać się za szybko”. Liczna grupa kierujących spodziewać się może podczas kontroli drogowych takiego podarunku od policjantów we wszystkich śląskich miastach.

EDWARD to całodniowe działania prowadzone przez policje ruchu drogowego państw członkowskich TISPOL oraz podmiotów działających w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. Akcja EDWARD promuje „wizję zero” przyjętą w wielu krajach europejskich. Z pewnością, to założenie nie jest łatwe do zrealizowania, jednak przy okazji tej akcji, oprócz wzmożonej aktywności patroli drogówki, zostanie również poruszony problem dużej liczny ofiar wypadków i ich przyczyn. Od lat, pozostają one bowiem niezmienne. Są nimi: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowe zachowania wobec pieszych. Policjanci ruchu drogowego podczas działań EDWARD będą kontrolować prędkość kierujących w miejscach występowania zagrożeń, w celu skłonienia kierujących do przestrzegania wprowadzonych ograniczeń prędkości. Mundurowi będą nadzorować zachowanie kierujących w stosunku do niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy stanowią grupę szczególnie wysokiego ryzyka poniesienia śmierci lub doznania ciężkich obrażeń w wypadkach drogowych, a także prowadzić działania profilaktyczne.

Uważajmy na drogach! Pamiętajmy o dostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze, nie przeceniajmy własnych umiejętności, za kierownicę wsiadajmy trzeźwi. Będąc pieszym uczestnikiem ruchu pamiętajmy o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa, rozglądajmy się na drodze i bądźmy widoczni dla zmotoryzowanych. Poziom bezpieczeństwa na drogach zależy od zachowania każdego uczestnika ruchu, dlatego przestrzegajmy obowiązujących przepisów i kierujmy się rozsądkiem