Wiadomości

Działania „BEZPIECZNY PRZEJAZD - SZLABAN NA RYZYKO”

Data publikacji 31.10.2018

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z funkcjonariuszami Służby Ochrony Kolei i Żandarmerii Wojskowej przeprowadzili działania pod nazwą „Bezpieczny przejazd”. Kampania miała na celu eliminowanie negatywnych zachowań u pieszych oraz kierujących podczas korzystania z przejazdów kolejowych, a także z tzw. „dzikich przejść”. Organizatorzy mają nadzieję, że tego typu akcje zwiększą bezpieczeństwo w rejonie przejazdów.

Dziś w godzinach dopołudniowych, przejazd kolejowy w rejonie skrzyżowania ulic Cegielnianej i Częstochowskiej w Lublińcu pozostawał pod nadzorem służb mundurowych. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego lublinieckiej komendy wraz z funkcjonariuszem Żandarmerii Wojskowej i funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei przeprowadzili działania „Bezpieczny przejazd – szlaban na ryzyko”. Mundurowi rozdawali mieszkańcom między innymi ulotki promujące akcję z przepisami w tym zakresie.

Przypominamy, że nieostrożny wjazd oraz wejście na przejazd kolejowo-drogowy może zakończyć się wypadkiem, nawet ze skutkiem śmiertelnym. Dlatego tak ważne jest, aby każdy kierujący przy przejeżdżaniu przez torowisko zachował szczególną ostrożność, a przy dojeżdżaniu do przejazdu kolejowego bez zapór zastosował się do znaku „STOP”, jeżeli znak taki ustawiony jest przy drodze.

Przypominamy główne zasady przy dojeżdżaniu do przejazdów kolejowo-drogowych

Kierujący pojazdem jest obowiązany:

 • zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;
 • przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona;
 • prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;
 • w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

 • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
 • wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
 • omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.


 

 • Mundurowi podczas działań bezpieczny przejzad
 • Mundurowi podczas działań
 • Mundurowi w rejonie przejazdu
 • Akcja Bezpieczny przejzad
 • Mundurowi wręczają kierującym ulotki
 • Pracownica PLK wręcza kierowcy ulotki
 • Policjant w czasie działań bezpieczny przejzad
 • Działania Bezpieczny przejzad
 • Działania ruchu drogowego