Podsumowanie działań SMOG - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Wiadomości

Podsumowanie działań SMOG

Data publikacji 16.11.2018

Na terenie powiatu, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu po raz kolejny prowadzili działania SMOG. Głównym celem przedsięwzięcia jest wyeliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego co może wpływać na zwiększoną emisję spalin.

Wczoraj policjanci lublinieckiej drogówki prowadzili działania pod nazwą „SMOG”. Łącznie mundurowi skontrolowali 88 pojazdów. Celem działań było zwrócenie uwagi na prawidłowy stan techniczny pojazdów i emisję spalin do atmosfery. Z uwagi na wyciek płynów eksploatacyjnych stróże prawa zatrzymali jeden dowód rejestracyjny.

Przypominamy obowiązujące przepisy:

Art. 66. ust. 1, pkt 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022).

Art. 132. ust. 1. pkt 1c ustawy – Prawo o ruchu drogowym określa, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska. W tym przypadku policjant może również ukarać kierującego mandatem karnym i nie może zezwolić na dalsze używanie pojazdu.