Wiadomości

LUBLINIECCY POLICJANCI ROZMAWIALI Z MŁODZIEŻĄ O ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ I BEZPIECZEŃSTWIE W SIECI

Data publikacji 28.11.2018

Funkcjonariusze lublinieckiej Komendy Policji przeprowadzili prelekcję dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcąco- Technicznych w Lublińcu, której tematem była odpowiedzialność prawna osób małoletnich oraz bezpieczne korzystanie z Internetu.

W pierwszej części spotkania mundurowi omówili zasady na jakich młodzi ludzie odpowiadają za złamanie prawa, wyjaśnili czym są tzw. czyny karalne, jakie są najczęściej odnotowywane w policyjnych kartotekach. Mowa także była o przejawach demoralizacji i środkach karnych jakie może nałożyć Sąd Rodzinny na sprawcę czynu karalnego.

Drugą część spotkania poświęcona była kwestiom związanym z bezpieczeństwem w sieci. Omówiono zagadnienie cyberprzemocy oraz właściwego zabezpieczania treści przechowywanych w telefonach i komputerach. Zwrócono uwagę na kwestię praw autorskich materiałów dostępnych w sieci oraz odpowiedzialność karną za ich nieuprawnione kopiowanie i udostępnianie.

Na zakończenia pogadanki, policjanci odpowiadali na zadawane przez uczestników pytania dotyczące zarówno omawianych zagadnień, jak i przepisów ruchu drogowego. Policjanci i organizatorzy spotkania maja nadzieję, że zdobyte informacje wpłyną na kształtowanie właściwych postaw, a w przyszłości pozwolą młodym ludziom uniknąć konfliktów z prawem.