UCZNIOWIE ODWIEDZILI LUBLINIECKĄ KOMENDĘ POLICJI - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Wiadomości

UCZNIOWIE ODWIEDZILI LUBLINIECKĄ KOMENDĘ POLICJI

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu gościli w Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu. Była to okazja żeby zapoznać się z wyposażeniem i charakterem służby w Policji oraz dowiedzieć się jakie wymagania stawiane są kandydatom do służby.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzenia budynku lublinieckiej Komendy Policji, gdzie mogli z bliska przyjrzeć się codziennej służbie policjantów, a następnie wysłuchali prelekcji na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa i odpowiedzialności prawnej.

Lublinieccy policjanci omówili również strukturę Komendy Powiatowej Policji oraz zakres zadań realizowanych przez poszczególne wydziały począwszy od Wydziału Prewencji, Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału Kryminalnego. Dodatkową atrakcją była możliwość zobaczenia z bliska specjalistycznego sprzętu jakim posługują się funkcjonariusze zabezpieczający imprezy podwyższonego ryzyka oraz najnowocześniejszego wyposażenia funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego służącego do ręcznego pomiaru prędkości czy badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

Dalsza część spotkania poświęcona była kwestiom związanym z naborem do służby w Policji. Funkcjonariusze Zespołu Kadr i Szkolenia lublinieckiej komendy szczegółowo omówili kryteria i wymagania stawiane kandydatom do służby oraz krok po kroku przeanalizowali kolejne etapy postępowania kwalifikacyjnego jakie przejść musi każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji.

Na zakończenia policjanci odpowiadali na zadawane przez uczniów pytania dotyczące zarówno omawianych wcześniej zagadnień, jak i przepisów ruchu drogowego. Policjanci i organizatorzy spotkania maja nadzieję, że zdobyte informacje wpłyną na kształtowanie właściwych postaw, a w przyszłości pozwolą młodym ludziom uniknąć konfliktów z prawem.