Wiadomości

Spotkanie lublinieckich policjantów z młodzieżą.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu przeprowadzili kolejne zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcąco- Technicznych w Lublińcu z cyklu „ Z Młodym Kierowcą w Drodze Po Doświadczenie”.

Spotkanie zostało zorganizowane przez pedagoga ZSO-T mgr Mariolę Strzoda, a udział w nim wzięli uczniowie, którzy posiadają już prawo jazdy lub wkrótce będą zaczynali swoją przygodę jako kierujący pojazdami.

W pierwszej części spotkania mundurowi omówili zasady prawa jakie obowiązują grupę tzw. „młodych kierowców” oraz wymienili najczęściej popełniane przez nich błędy i wykroczenia. Licznie przytaczali przykłady nagannych zachowań młodych ludzi za kierownicą oraz piętnowali lekceważenie przepisów prawa.

Duży nacisk położony został na odpowiedzialność karną kierujących za jazdę pod wpływem alkoholu czy pod wpływem innych substancji zabronionych. Policjanci uświadamiali jak dużym zagrożeniem dla nas wszystkich są nietrzeźwi kierujący pojazdami i jak tragiczne w skutkach jest prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu czy innych używek.

W trakcie zajęć można było zobaczyć najnowsze wyposażenie lublinieckich funkcjonariuszy, które używane jest na co dzień do eliminowania nietrzeźwych użytkowników ruchu drogowego oraz przekraczających prędkość „piratów drogowych”. Młodzież chętnie pytała o zasadę działania i parametry techniczne ręcznych urządzeń do pomiaru prędkości, ale nie zabrakło także pytań o przepisy ruchu drogowego czy służbę codzienną policjantów Wydziału Ruchu Drogowego.

Prowadzona przez lublinieckich funkcjonariuszy akcja „Z Młodym Kierowcą w Drodze Po Doświadczenie” jest realizowana w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu lublinieckiego i ma na celu kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży co pozwoli na uniknięcie tragicznych zdarzeń w przyszłości i przyczyni się bezpośrednio do poprawy bezpieczeństwa.