Pamiątkowy medal dla policjantów z Lublińca - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Wiadomości

Pamiątkowy medal dla policjantów z Lublińca

W dniu dzisiejszym w Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu miało miejsce uroczyste wydarzenie. Lublinieccy funkcjonariusze zostali uhonorowani przez Prezesa ZR PCK w Lublińcu Czesława Gansińca pamiątkowym Medalem 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Gest ten jest podziękowaniem za aktywny udział lublinieckich policjantów w licznych akcjach honorowego oddawania krwi, które są organizowane cyklicznie na terenie Lublińca.

Medal wraz z pamiątkowym dyplomem został przekazany na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu insp. mgr Rafała Kutra.