Ze Sznupkiem po rekord - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Wiadomości

Ze Sznupkiem po rekord

Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu zaprasza najmłodszych do udziału w akcji edukacyjnej „Ze Sznupkiem bezpieczni na drodze”, która będzie polegała na ustanowieniu rekordu Polski w jednoczesnym kolorowaniu wizerunku maskotki śląskiej Policji - Sznupka.

Zorganizowana przez Centrum Rozwoju Lokalnego z Zawiercia i Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach akcja ma na celu przybliżenie zagadnień takich jak bezpieczeństwo dzieci jako uczestników ruchu drogowego, kwestii związanych z używaniem odblasków a także propagowanie bezpiecznych zachowań wśród najmłodszych.

W dniu 18 grudnia 2018r. o godzinie 10.00 zostanie zorganizowana akcja polegająca na ustanowieniu rekordu Polski w jednoczesnym kolorowaniu wizerunku maskotki śląskiej Policji – Sznupka, przez dzieci z przedszkoli oraz klas I-II szkół podstawowych z terenu powiatu lublinieckiego. Dodatkową atrakcją akcji będzie wizyta lublinieckich policjantów w wybranych placówkach oświatowych wraz ze Sznupkiem połączona z pogadanką na temat bezpieczeństwa najmłodszych.

Przedsięwzięcie będzie miało zasięg ogólnowojewódzki i będzie zgłoszone do Biura Rekordów.

Akcja koordynowana jest przez Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu, które odpowiedzialne jest za zaproszenia placówek oświatowych, zliczanie głosów i podanie wyników.

Pełna informacja o akcji, jej regulamin i dokumenty niezbędne do udziału umieszczone zostały na platformie internetowej:
bezpieczenstwo.crl.org.pl.

Kontakt z koordynatorem akcji w KPP Lubliniec możliwy jest pod nr telefonu: 34 353 22 10.

Zapraszamy do udziału w akcji.