Kampania "Narkotyki i dopalacze zabijają" - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Wiadomości

Kampania "Narkotyki i dopalacze zabijają"

Data publikacji 30.04.2019

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu zorganizowali debatę społeczną dla młodzieży w związku z prowadzoną kampanią "Narkotyki i dopalacze zabijają", której hasło brzmi: Szkoda Ciebie na takie patoklimaty. Założeniem przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości młodych osób oraz uzmysłowienie im jak niebezpieczne nie tylko dla zdrowia, ale i życia są dopalacze i narkotyki.

Mundurowi spotkali się z młodzieżą w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu. W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie lublinieckich szkół średnich i podstawowych, a także przedstawiciele instytucji zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem zjawisku narkomanii. Było to spotkanie promujące kampanię Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. "Narkotyki i dopalacze zabijają", inicjatywy mającej na celu zwiększenie świadomości wśród młodych ludzi o zagrożeniach związanych z zażywaniem narkotyków, dopalaczy oraz innych środków psychoaktywnych.

Podczas debaty młodzież mogła zobaczyć jak niebezpieczne jest eksperymentowanie z substancjami odurzającymi. Dużo mówiono o konsekwencjach zdrowotnych i społecznych, ale i prawnych związanych z tymi substancjami. Przedstawiony spot filmowy wzbudził wielkie zainteresowanie wśród uczniów, a profilaktyczna pogadanka stróżów prawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Przypomniano młodzieży, że narkotyki, dopalacze i inne środki psychoaktywne to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. W trakcie spotkania omówiono również odpowiedzialność prawną nieletnich związaną z posiadaniem i udzielaniem i dystrybucją środków psychoaktywnych oraz pokazano sposoby i metody jakimi policjanci zwalczają proceder handlu narkotykami.

W przedsięwzięciu udział wzięli przedstawiciele Pogotowia Ratunkowego, którzy przedstawili zdrowotne skutki zażywania dopalaczy i omawiali jak wyglądają interwencje służb medycznych z udziałem osób pod ich wpływem.

W trakcie debaty wystąpiły także osoby odbywające karę w Oddziale Zewnętrznym w Lublińcu, które opowiedziały o zgubnych skutkach zażywania narkotyków i dopalaczy. Wystąpienie to zrobiło duże wrażenie na młodych ludziach.

Lublinieccy mundurowi zapowiadają kolejne spotkania z młodzieżą poświęcone tej tematyce, które odbędą się w szkołach pod koniec roku szkolnego.


 

 

  • Na zdjęciu uczestnicy debaty w MDK.
  • Na zdjęciu uczestnicy debaty w MDK.
  • Na zdjęciu uczestnicy debaty w MDK.
  • Na zdjęciu uczestnicy debaty w MDK.
  • Na zdjęciu uczestnicy debaty w MDK.
  • Na zdjęciu uczestnicy debaty w MDK.
  • Na zdjęciu uczestnicy debaty w MDK.
  • Na zdjęciu uczestnicy debaty w MDK.