Wiadomości

Działania "BEZPIECZNY PRZEJAZD " na drogach powiatu lublinieckiego

Data publikacji 19.08.2019

Lublinieccy policjanci przeprowadzili w ostatnim czasie działania pn. „Bezpieczny przejazd”. Ich celem była kontrola w rejonie przejazdów oraz informowanie i edukacja uczestników ruchu o zagrożeniach, jakie czyhają na przejazdach kolejowych. To cykliczne przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Polskimi Liniami Kolejowymi oraz Strażą Ochrony Kolei.

To kolejne działanie informacyjno-prewencyjne realizowane przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KPP Lubliniec na drogach powiatu lublinieckiego. Stróże prawa wraz z funkcjonariuszami SOK i pracownikami kolei, podnosili świadomość uczestników ruchu drogowego o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych oraz na tzw. „dzikich przejściach”. Akcja prowadzona była w rejonie przejazdu kolejowego w Lisowicach na drodze krajowej nr 46. Funkcjonariusze rozmawiali z kierującymi pojazdami, przypominając podstawowe przepisy oraz wręczali materiały dydaktyczne i ulotki informacyjne. Przestrzegali, iż nierozważne zachowanie kierujących i pieszych w rejonie przejazdów kolejowych, czy też nie przestrzeganie przepisów prawa kończy się często ukaraniem mandatem karnym albo skierowaniem wniosku do sądu. Podkreślali, że lekceważenie przez kierujących pojazdami przepisów dotyczących poruszania się w obrębie przejazdów kolejowych może także nieść ze sobą jeszcze inne, tragiczne skutki.
Dlatego po raz kolejny przypominamy podstawowe zasady i przepisy związane z poruszaniem się w obrębie przejazdów kolejowych.

Kierujący pojazdem obowiązany jest:

- zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;

- przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona;

- prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;

- w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

- objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

- wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

- wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

- omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.


 

  • Na zdjęciu policjanci w trakcie działań "Bezpieczny przejazd".
  • Na zdjęciu policjanci w trakcie działań "Bezpieczny przejazd".
  • Na zdjęciu ulotka informacyjna dot. "Bezpiecznego przejazdu".
  • Na zdjęciu policjanci w trakcie działań "Bezpieczny przejazd".