Spotkanie policjantów z klasami mundurowymi - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Wiadomości

Spotkanie policjantów z klasami mundurowymi

Data publikacji 10.09.2019

Lublinieccy policjanci odwiedzili w Kokotku uczestników obozu dla uczniów klas mundurowych z terenu województwa śląskiego i małopolskiego. Mundurowi szczegółowo omówili zasady naboru do Policji, zadania jakie realizują w codziennej służbie społeczeństwu oraz zaprezentowali policyjny sprzęt .

Na terenie Ośrodka Harcerskiego w Kokotku dwa razy w roku organizowane są obozy młodzieżowe, w których uczestniczą uczniowie klas mundurowych o profilu policyjnym, wojskowym i logistycznym. W trakcie pięciodniowego pobytu w Kokotku młodzi ludzie z Olkusza, Bytomia, Myszkowa i Tychów mają możliwość spotkania się z policjantami, strażakami, strażnikami miejskimi i leśnikami. Poznają zasady naboru do poszczególnych formacji mundurowych oraz zadania jakie realizują poszczególne służby. Uczestnicy obozu mogą z bliska zobaczyć specjalistyczny sprzęt jakim posługują się na co dzień policjanci czy strażacy oraz poznają podstawy musztry i zasady panujące w formacjach mundurowych.

W trakcie dzisiejszego spotkania lublinieccy policjanci przedstawili szczegółowo zasady naboru do Policji oraz wymagania jakie stawiane są kandydatom do służby. Dużo mówiono o etosie służby dla społeczeństwa i roli jaką odgrywa Policja w zapewnieniu ładu i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli. Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć i przymierzyć sprzęt wykorzystywany przez policyjne oddziały prewencji w trakcie zabezpieczeń m.in imprez sportowych. Stróże prawa przypomnieli także zgromadzonym podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz przestrzegali młodych ludzi przed używkami i ich negatywnym wpływem na organizm człowieka. Na koniec jak zawsze był czas na zadawanie pytań i wspólne pamiątkowe zdjęcia.

  • Na zdjęciu młodzież w trakcie spotkania z policjantami w Kokotku.
  • Na zdjęciu młodzież w trakcie spotkania z policjantami w Kokotku.
  • Na zdjęciu młodzież w trakcie spotkania z policjantami w Kokotku.
  • Na zdjęciu młodzież w trakcie spotkania z policjantami w Kokotku.
  • Na zdjęciu młodzież w trakcie spotkania z policjantami w Kokotku.