Pomoc osobom bezdomnym - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Wiadomości

Pomoc osobom bezdomnym

Data publikacji 30.10.2019

W związku z pogorszeniem się warunków pogodowych i spadkiem temperatur policjanci kierują apel o zgłaszanie wszelkich informacji o osobach bezdomnych lub przebywających w warunkach zagrażających ich życiu i zdrowiu. Sygnały takie należy kierować do wyspecjalizowanych instytucji miejskich, Straży Miejskiej lub Policji. Może w ten sposób uratujemy czyjeś życie.

 

Apelujemy do Państwa o zwracanie uwagi na osoby bezdomne lub przypadkowo spotkane, które mogą stać się ofiarami niskich temperatur. Nie bądźmy obojętni na widok osób leżących przy drodze lub niestosownie ubranych do pory zimowej. Zwracajmy szczególną uwagę na dzieci, osoby starsze, bezdomne i będące pod wpływem alkoholu. Od naszej wrażliwości często zależy ich życie. O każdej niepokojącej sytuacji informujmy odpowiednie instytucje i służby.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Lublińcu ul. Oświęcimska 30  tel. 34 356 20 05, 34 353 19 15

Komenda Straży Miejskiej w Lublińcu ul. Paderewskiego 5  tel. 986, 34 353 01 00 (wew. 121)

Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu ul. Oświęcimska 6  tel. 34 353 22 55, 34 353 22 66

W sytuacjach zagrożenia dzwoń na numer alarmowy 112.

Od 01.11.2019 r. do 31.03.2020 r. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach pod numerem 987 uruchomiono infolinię dla osób bezdomnych. Pod tym numerem można uzyskać informację na temat danych teleadresowych noclegowni, ogrzewalni oraz innych punktów pomocy doraźnej na terenie województwa śląskiego. Szczegółowe informacje dostępne są w wykazie na stronie ŚUW: http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/infolinia-dla-bezdomnych