Podsumowanie działań "Bezpieczne skrzyżowanie" - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Wiadomości

Podsumowanie działań "Bezpieczne skrzyżowanie"

Data publikacji 28.11.2019

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KPP Lubliniec prowadzili wczoraj działania pod nazwą "Bezpieczne skrzyżowanie". Celem organizowanych cyklicznie akcji jest ograniczenie, a w miarę możliwości wyeliminowanie zdarzeń drogowych w rejonie skrzyżowań i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W trakcie wczorajszych działań policjanci ujawnili łącznie 15 wykroczeń popełnionych przez kierujących.

Lubliniecka drogówka prowadziła wczoraj działania "Bezpieczne skrzyżowanie". Szczególną uwagę mundurowi zwracali na naruszanie przez kierujących przepisów w rejonie skrzyżowań i w miejscach, w których najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych. Zasadniczym celem takich działań jest przede wszystkim ograniczenie oraz w miarę możliwości wyeliminowanie zdarzeń drogowych w rejonie skrzyżowań, a także zapobieganie popełnianiu w tych miejscach wykroczeń przez kierujących oraz pieszych.

W trakcie działań stróże prawa ujawnili łącznie 15 wykroczeń, których sprawcami byli kierujący, z czego w 5 przypadkach ujawniono przekroczenie dopuszczalnej prędkości. 9 sprawców wykroczeń zostało ukaranych mandatami karnymi.