Szczególne zadania lublinieckich policjantów - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Wiadomości

Szczególne zadania lublinieckich policjantów

Data publikacji 17.03.2020

Wprowadzono regulacje prawne mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. Policjanci z Lublińca w trakcie codziennej służby realizują szczególne czynności polegające na kontrolowaniu miejsc pobytu osób poddanych kwarantannie. Mundurowi sprawdzają również, czy respektowane są przepisy wprowadzone wraz ze stanem zagrożenia epidemicznego.

Mundurowi wyposażeni w dodatkowe środki ochrony osobistej kontrolują, czy na terenie powiatu lublinieckiego respektowane są wprowadzone niedawno ograniczenia w funkcjonowaniu określonych instytucji i obiektów handlowych. W trakcie patrolowania miasta stróże prawa sprawdzają również miejsca możliwego grupowania się osób. W tym szczególnym okresie policjanci apelują do rodziców i opiekunów, żeby pilnowali, czy ich dzieci pozostają w domach.
Do specjalnych zadań funkcjonariuszy KPP Lubliniec należy również codzienne weryfikowanie, czy osoby przebywają w wyznaczonych miejscach kwarantanny. Sprawdzenie to odbywa się zawsze telefonicznie, z pominięciem bezpośredniego kontaktu, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno policjantom, jak i osobom objętym kwarantanną. Dodatkowo zawsze w takich przypadkach stróże prawa pytają, czy  nie jest potrzebna pomoc lub wsparcie.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców powiatu lublinieckiego o stosowanie się do zaleceń oraz ustanowionych ograniczeń, rozsądek oraz wzajemne wsparcie.

  • Na zdjęciu poliocjant w radiowozie zakładający rękawiczki ochronne.
  • Na zdjęciu środki ochrony osobistej leżące na tynym siedzeniu radiowozu.
  • Na zdjęciu dzielnicowy w mundurze w trakcie obchodu placówk hanndlowych i usługowych na terenie Lublińca.