Przyjmowanie skarg i wniosków - Informacje kontaktowe - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Informacje kontaktowe

Przyjmowanie skarg i wniosków

Skargi i wnioski Komendant Powiatowy Policji w Lublińcu podinsp. mgr Dariusz Kiedrzyn przyjmuje wyłącznie telefonicznie (47)8583212 lub za pośrednictwem poczty e-mail: komendant@lubliniec.ka.policja.gov.pl

Komendant Komisariatu Policji w Woźnikach  tel. (47)8583512 lub e-mail: wozniki@lubliniec.ka.policja.gov.pl

Kierownik Posterunku Policji w Koszęcinie asp. szt. Sebastian Michoń  tel. (47)8583530 lub e-mail: koszecin@lubliniec.ka.policja.gov.pl