Przyjmowanie skarg i wniosków - Informacje kontaktowe - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Informacje kontaktowe

Przyjmowanie skarg i wniosków

Skargi i wnioski Komendant Powiatowy Policji w Lublińcu podinsp. mgr Dariusz Kiedrzyn przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 do 17.00 tel. 34/ 3532 255

Komendant Komisariatu Policji w Woźnikach kom. Mieczysław Krysiak  przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 15.00 - 17.00 tel. 34/ 3680 081

Kierownik Posterunku Policji w Koszęcinie asp. szt. Sebastian Michoń przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 10.00 - 14.00 tel. 34/ 3332 530