Zespół ds. nieletnich

ZESPÓŁ DO SPRAW NIELETNICH I PATOLOGII KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LUBLIŃCU

 


 

st. asp. Joanna Szwed

 sierż. sztab. Monika Wacławek

sierż. sztab. Mariola Górniak
pokój nr 48, telefon: 034 35 32 283

 

Zadania realizowane przez Zespół:

  • przeciwdziałanie przestępczości oraz demoralizacji nieletnich;
  • prowadzenie postępowań w sprawach czynów karalnych popełnionych przez nieletnich;
  • prowadzenie postępowań w sprawach o demoralizację nieletnich;
  • interwencje w sprawach nieletnich kierowane do Sądu Rejonowego - Wydziału Rodzinnego i Nieletnich;
  • prowadzenie działalności prewencyjno - edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
  • współdziałanie z instytucjami rządowymi, pozarządowymi i samorządowymi
  • w zakresie przeciwdziałania przestępczości i demoralizacji nieletnich
  • współpraca z pedagogami, dyrektorami szkół i rodzicami w ramach rozwiązywania problemów z nieletnim