Obchody Święta Policji - Galerie zdjęć - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Galerie zdjęć

Obchody Święta Policji

Z rąk Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Romana Rabsztyna, 42 policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu otrzymało akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Podczas uroczystości policjanci podziękowali także osobom, które w szczególny sposób pomagają w realizacji zadań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa w powiecie.

Tegoroczne uroczystości związane z obchodami Święta Policji odbyły się na terenie Kompleksu Pałacowo - Parkowego w Koszęcinie. W uroczystym apelu uczestniczyli Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji, Poseł na Sejm RP, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, zaproszeni goście, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele związków zawodowych policjantów i pracowników Policji, duchowieństwa, związków emerytów i rencistów policyjnych, pracownicy cywilni oraz funkcjonariusze wszystkich pionów lublinieckiej komendy. Z rąk Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Romana Rabsztyna, 42 policjantów odebrało akty mianowania na wyższe stopienie policyjne.Komendant Powiatowy Policji w Lublińcu mł. insp. Rafał Kuter podziękował za dotychczasową służbę wszystkim funkcjonariuszom, a także pracownikom cywilnym, za ich ciężką pracę i nieocenioną pomoc policjantom wszystkich pionów lublinieckiej jednostki.

Szczególne podziękowania szef lublinieckich mundurowych skierował do Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Na ręce zastępcy Dyrektora pana Tomasza Janikowskiego, Komendant Policji w Lublińcu mł. insp. Rafał Kuter wręczył pamiątkowe podziękowanie za wieloletnią współpracę oraz udzieloną pomoc w organizacji Święta Policji.

Podczas wystąpienia komendant podkreślił, że zapewnienie bezpieczeństwa, zatrzymywanie sprawców przestępstw oraz kształtowanie właściwych postaw najmłodszych, nie byłoby możliwe bez zrozumienia, życzliwości i pomocy innych osób. Od 2014 roku, Komendant Powiatowy w sposób szczególny dziękuje osobom zaangażowanym w działania na rzecz bezpieczeństwa, honorując je Medalem Pamiątkowym Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu „ Za wkład pracy na rzecz bezpieczeństwa”. W dniu dzisiejszym, komendant odznaczeniem tym wyróżnił Burmistrza Woźnik -Alojzego Cichowskiego, Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Neurospychiatrycznego – Henryka Kromołowskiego, Nadleśniczego Krzysztofa Lysik, byłego Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. ( w st. spocz.) Mirosława Gawrońskiego, Wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Policjantów - asp. sztab. Jacka Bryłę oraz Komendanta Komisariatu Policji w Woźnikach – asp. sztab. Dariusza Michalskiego.

W imieniu wszystkich samorządowców, gratulacje i podziękowania z okazji tegorocznego święta złożył także Wicestarosta Tadeusz Konina oraz inni zaproszeni goście. Po zakończeniu uroczystości, uczestnicy mieli okazję posłuchać koncertu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, natomiast najmłodsi mieszkańcy mogli z bliska zobaczyć policyjny radiowóz i sprzęt jaki policjanci wykorzystują w codziennej służbie. Tegoroczną imprezę uświetniła także obecność funkcjonariuszy policji konnej z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Po zakończeniu uroczystości na dziedzińcu zamkowym, zaproszeni goście i policjanci mogli podzielić się wrażeniami przy poczęstunku.

 

 • Policjanci mianowani na wyższe stopnie policyjne
 • Dowódca uroczystości składa meldunek Pierwszemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego wita zebranych
 • Uroczysty apel na dziedzińcu zamkowym
 • Wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji
 • Wystąpienie Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji
 • Zaproszeni goście
 • Zaproszeni goście podczas uroczystego apelu
 • Pracownicy cywilni i policjanci z KPP
 • Komendant wręcza pamiątkowy ryngraf zastępcy dyrektora zespołu
 • Policjanci i orkiestra na dziedzińcu zamkowym
 • Obchody Święta Policji w Koszęcinie
 • Poczet sztandarowy
 • Orkiestra KWP Katowice
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego wręcza akty mianowania
 • Policja konna z Częstochowy
 • Funkcjonariuszka policji konnej