Galerie zdjęć

Uroczyste pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu

15 lutego w Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu odbyła się uroczystość pożegnania ze sztandarem jednostki przechodzącego w stan spoczynku Komendanta Powiatowego Policji insp. Rafała Kutra. Na uroczystości obecni byli zaproszeni goście, a mianowicie władze samorządowe powiatu lublinieckiego, zaprzyjaźnione służby mundurowe w osobach Komendanta Państwowej Straży Pożarnej,Dyrektorów Zakładów Karnych w Herbach i Sierakowie Śląskim, przedstawiciela JWK i Prokuratury Rejonowej, Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz policjanci i pracownicy cywilni tutejszej jednostki.

Insp. Rafał Kuter podczas uroczystości pożegnał się policjantami Komendy Powiatowej policji w Lublińcu.
Dziękując wszystkim za dotychczasową współpracę i chęć nawiązywania dialogu, zaznaczył, że przez ponad 27 lat służby spotkał wielu wspaniałych policjantów i pracowników cywilnych, a także przedstawicieli władz samorządowych z Częstochowy i Lublińca. Podziękował wszystkim swoim dotychczasowym przełożonym za zaufanie jakim był przez nich obdarzany i wsparcie w trakcie zajmowania licznych stanowisk kierowniczych w Policji.

W trakcie uroczystości insp. Rafał Kuter podkreślił wieloletnie wsparcie jednostek nie tyko przez władze samorządowe ale także zaprzyjaźnione służby mundurowe.

Szczególne podziękowania trafiły na ręce Dyrektora Zespoły Pieśni i Tańca „Śląsk”, na terenie którego organizowano szereg uroczystości policyjnych.

Zaproszeni goście złożyli odchodzącemu komendantowi serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę i życzyli dużo zdrowia i sukcesów w dalszym życiu, a następnie dokonali wpisów w księdze pamiątkowej Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. 

Na koniec insp. Rafał Kuter złożył wszystkim obecnym funkcjonariuszom życzenia w związku z obchodzonym w tym roku 100-leciem polskiej Policji.

Przebieg służby insp. Rafała Kutra

1991 -1995 Słuchacz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

1995 -1998 Specjalista Wydziału Kryminalnego Komisariatu V Policji w Częstochowie

2001 - 2003 Specjalista ds. organizacji służby Sekcji Prewencji KMP w Częstochowie

2003 - 2007 p.o Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji KMP w Częstochowie

2007 - 2008 Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji KMP w Częstochowie

2009 - 2012 Naczelnik Wydziału Sztabu Policji w KMP w Częstochowie

2012 - 2013 Komendant Komisariatu Policji I w Częstochowie

2013 - 2019 Komendant Powiatowy Policji w Lublińcu