Galerie zdjęć

Powitanie Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu

W lublinieckiej komendzie Policji odbyła się uroczystość powitania nowego Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu podinsp. Dariusza Kiedrzyna z funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi. Komendant Wojewódzki w Katowicach delegował do czasowego pełnienia służby i od dnia 16 lutego 2019 roku powierzył pełnienie obowiązków dotychczasowemu I zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie podinsp. Dariuszowi Kiedrzynowi na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu.

 

Podinsp. Dariusz Kiedrzyn służbę w policji pełni od 1995 roku. Karierę rozpoczął od służby prewencyjnej jako funkcjonariusz służby kandydackiej Oddziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, później jako policjant Ogniwa Patrolowego Komisariatu I Policji w Częstochowie. Od 2003 roku realizował zadania z zakresu służby kryminalnej na terenie garnizonu częstochowskiego. Od 2006 roku kolejno piastował następujące stanowiska kierownicze:

- od czerwca 2006 roku Kierownik Referatu Kolejowego IV Komisariatu Policji,

- od kwietnia 2010 roku Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego III Komisariatu Policji,

- od sierpnia 2010 Komendant II Komisariatu Policji,

- od maja 2013 Komendant I Komisariatu Policji,

- od sierpnia 2014 roku Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie,

- od czerwca 2015 roku I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie.


 

Komendant witając się z Policjantami Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu określił swoje oczekiwania wobec podległych funkcjonariuszy, zwrócił uwagę, że przede wszystkim ceni sobie uczciwość i zaangażowanie w dążeniu do zakładanych celów. Podkreślił istotne znaczenie właściwej atmosfery pracy, która służy osiąganiu dobrych wyników w służbie i właściwych relacji międzyludzkich. Za przykład dobrego przełożonego wskazał osobę wymagającą ale i sprawiedliwą.

Po przemówieniu, prowadzący zbiórkę złożył meldunek nowemu komendantowi o jej zakończeniu.