Święto Policji 2019 w lublinieckim garnizonie - Galerie zdjęć - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Galerie zdjęć

Święto Policji 2019 w lublinieckim garnizonie

W Koszęcinie na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego Pieśni i Tańca " Śląsk" im. Stanisława Hadyny odbyły się powiatowe uroczystości związane z obchodami Święta Policji. Obchody te miały szczególny wymiar, gdyż przypadały w 100- tną rocznicę powołania Policji Państwowej.

W uroczystej zbiórce, prócz policjantów z lublinieckiej komendy, uczestniczył reprezentujący Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego, mł. insp. Paweł Dratwiński Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Informacji tejże komendy. Wśród zaproszonych gości w uroczystości uczestniczyli Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Gawron, Starosta Lubliniecki Pan Joachim Smyła, samorządowcy ziemi lublinieckiej, przedstawiciele związku zawodowego Policjantów i pracowników cywilnych Policji, stowarzyszenia emerytów i rencistów, przedstawiciele innych służb mundurowych, duchowieństwa, a także rodziny Policjantów.

W miniony czwartek odbyły się powiatowe obchody z okazji Święta Policji, święta mającego szczególny wymiar z okazji przypadającej 100- tnej rocznicy powołania Policji Państwowej, która to formacja odegrała ważną rolę w odradzającym się, po odzyskaniu Niepodległości, Państwie Polskim. Przemawiający Komendant Powiatowy Policji w Lublińcu podinsp. Dariusz Kiedrzyn w swoich słowach nawiązał do tradycji, etosu i zadań tamtej formacji, które pomimo upływu wielu lat są nadal aktualne. Komendant przytoczył słowa roty ślubowania, wskazując na konieczność postępowania przez podległych mu policjantów zgodnie z prawem i zasadami etyki zawodowej, zarówno w służbie jak i poza nią. Wyraził dumę i duże wyrazy uznania dla swoich podwładnych, którym życzył wiele radości i satysfakcji z służby oraz sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Akty mianowania na wyższe stopnie policyjne z rąk Komendanta Powiatowego w Lublińcu podinsp. Dariusza Kiedrzyna w asyście Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach mł. Insp. Pawła Dratwińskiego, odebrało łącznie 24 funkcjonariuszy, w tym trzech oficerów kadry kierowniczej. Łącznie nominację na wyższe stopnie służbowe w Komendzie Policji w Lublińcu otrzymało 36- ciu funkcjonariuszy.

Uroczystości rozpoczęły się punktualnie o godzinie 10.00 od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Lublińcu podinsp. Dariuszowi Kiedrzynowi. Po odegraniu hymnu państwowego, delegacja Policjantów, złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową na koszęcińskim cmentarzu, upamiętniającą bestialsko zamordowanych Polskich Policjantów w 1940 roku w Ostaszkowie.

Prócz mianowania funkcjonariuszy na wyższe stopnie policyjne, miało miejsce też uhonorowanie medalami związkowymi osób działających na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, gdzie prócz odznaczonych funkcjonariuszy znalazła się również Wójt Gminy Herby Pani Iwona Burek. Medale wręczył wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP asp. sztab. Jacek Bryła.

Za zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa, współpracę i działania profilaktyczne medalami pamiątkowymi lublinieckiej Policji, uhonorowano: Michała Aloszko – Burmistrza Miasta Woźniki, ppłk Wojciecha Danisiewicz – Zastępcę Dowódcy Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, Zbigniewa Znojek Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubliniec, Adama Chudzik Nadleśniczego Nadleśnictwa Koszęcin, Roberta Gorzelak Nadleśniczego Nadleśnictwa Herby oraz Zbigniewa Cierniak – Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie.

Za wielkie zaangażowanie w realizacji zadań służbowych wspierających służbę policjantów, listami gratulacyjnym wyróżniono sześciu pracowników cywilnych lublinieckiej komendy.

Po okolicznościowych przemówieniach część oficjalna uroczystości zakończyła się.

Uroczystość uświetniła orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod batutą sierż. sztab. Daniela Grodzińskiego.

Wszystkim mianowanym i uhonorowanym serdecznie gratulujemy. Jednocześnie dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom, za życzenia i gratulacje oraz słowa uznania.