Działania „Kontrola drogowa PIESZY” - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Wiadomości

Działania „Kontrola drogowa PIESZY”

Data publikacji 16.05.2017

Lubliniecka drogówka prowadzi dziś działania pn. „Kontrola drogowa - Pieszy”. Podstawowym ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, a także kontrola stosowania się przez nich do obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

Od 9.00, lubliniecka drogówka prowadzi działania „Kontrola drogowa - Pieszy”. Mają one na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz uświadomienie kierującym samochodami, że oni również są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. W kilku wytypowanych punktach powiatu, policjanci prowadzić będą wzmożone kontrole. Mundurowi będą zwracać szczególną uwagę na korzystanie przez pieszych z przejść oraz sposób poruszania się na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników. Policjanci będą podejmować środki prewencyjne w stosunku do nietrzeźwych pieszych powodujących zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Do najczęściej popełnianych przez pieszych wykroczeń należą:

  • przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych, zza występującej przeszkody, w tym także wtargnięcie na jezdnię wprost pod nadjeżdżający pojazd,
  • brak elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym
  • niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej

Najczęstsze wykroczenia kierowców, którzy nie stosują się do przepisów wobec pieszych:

  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na przejściach dla pieszych
  • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi
  • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

Podczas dzisiejszej akcji, sprawcy powyższych przewinień nie mogą liczyć na pobłażanie. Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu o ostrożność i przestrzeganie przepisów, a pieszych – do noszenia elementów odblaskowych. Kierowcy znacznie wcześniej mogą zauważyć osobę mająca na sobie element odblaskowy. Jest to szczególnie istotne w warunkach ograniczonej widoczności.