Rozmawiali o odpowiedzialności prawnej nieletnich - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Wiadomości

Rozmawiali o odpowiedzialności prawnej nieletnich

Data publikacji 12.10.2017

Policjantka z lublinieckiej komendy spotkała się wczoraj z gimnazjalistami „ z czwórki”. Tematem przewodnim pogadanki była odpowiedzialność prawna nieletnich oraz zagrożenia na jakie narażeni są użytkownicy internetu.

Z uczniami drugiej klasy gimnazjum spotkała się wczoraj policjantka z KPP w Lublińcu. Podczas przeprowadzonej pogadanki omówiła zasady odpowiedzialności prawnej nieletnich, wyjaśniła czym się różni wykroczenie od przestępstwa oraz jakie najczęściej czyny karalne popełnią młodzi ludzie. Funkcjonariuszka zwróciła także uwagę na aspekty demoralizacji nieletnich, która wiąże się z naruszeniem norm społecznych.

W drugiej części spotkania poruszone zostały kwestie dotyczące zagrożeń, na jakie narażeni są użytkownicy internetu. Cyberprzemoc, hejt czy publikacja wizerunku bez zgody osoby, to główne tematy, które poruszone zostały podczas dyskusji.

Na zakończenie spotkania policjantka przypomniała także o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Funkcjonariuszka wręczyła uczestnikom pogadanki drobne zawieszki odblaskowe i zachęcała do stosowania odblasków