Debata w Woźnikach - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Wiadomości

Debata w Woźnikach

Data publikacji 13.04.2018

Debaty społeczne to jedna z form nawiązania bezpośredniego kontaktu z lokalną społecznością dające możliwość wypracowania wspólnych rozwiązań dla zgłaszanych przez mieszkańców problemów. W urzędzie Gminy w Woźnikach odbyło się spotkanie mieszkańców gminy z policjantami. Tematem przewodnim debaty było szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

W środę, w woźnickim magistracie odbyło się spotkanie z udziałem policjantów i mieszkańców. Tematem zasadniczym spotkania było bezpieczeństwo mieszkańców Woźnik. Mundurowi z komisariatu i profilaktyk z KPP w Lublińcu omówili stan bezpieczeństwa na terenie gminy, poinformowali o działaniach podejmowanych przez funkcjonariuszy w rejonie budowy autostrady oraz przypomnieli sposoby działania oszustów wyłudzających pieniądze „na wnuczka”, „na policjanta” czy „na inkasenta”. Podczas dyskusji, obecni na spotkaniu dzielnicowi zapoznali też uczestników z priorytetowymi planami działania. Jeden z nich dotyczy kwestii nieprawidłowego parkowania w rejonie skrzyżowania ulicy Leśnej i Bytomskiej w Piasku. Policjanci omówili zasady ruchu w tym miejscu i poinformowali o poczynionych już działaniach w kierunku poprawy oznakowania. Na zakończenia spotkania policjanci zachęcali do korzystania z narzędzia w postaci Krajowej Mapy Zagrożeń i aplikacji Moja Komenda.