Obchody święta Konstytucji 3 Maja w Lublińcu - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Wiadomości

Obchody święta Konstytucji 3 Maja w Lublińcu

Data publikacji 03.05.2018

Z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, na Cmentarzu Woskowym w Lublińcu odbyła się Uroczysta Msza św. z udziałem mieszkańców i przedstawicielami różnych środowisk. Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod pomnikiem poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny.

Wzorem ubiegłych lat, w uroczystościach z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które o godz. 9.00 rozpoczęły się na Cmentarzu Wojskowym udział wzięli mieszkańcy miasta oraz reprezentanci różnych środowisk między innymi parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele urzędów, szkół, służb mundurowych, związków kombatantów oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę jednostki w asyście Kompanii Honorowej Jednostki Wojskowej Komandosów i odegraniu hymnu państwowego przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą, odprawiona została msza św. Po jej zakończeniu, delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy Wojska Polskiego. Hołd poległym, wraz z delegacją, oddał również Komendant Powiatowy Policji w Lublińcu insp. Rafał Kuter. Na zakończenie uroczystości wszyscy zebrani wysłuchali sygnału "Cisza".

 

 

 • Żołnierze z JWK w Lublińcu
 • Burmistrz Miasta wita gości
 • Wystąpienie Posła na Sejm RP
 • Policjanci i przedstawiciele innych służb podczas mszy
 • Uczestnicy mszy
 • Poczty sztandarowe
 • Policjant czyta modlitwę wiernych
 • Strażak czyta modlitwę wiernych
 • Młodzieżowa Orkiestra Dęta
 • Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy mszy polowej
 • Uczestnicy mszy św.
 • Burmistrz wraz z radnymi składają kwiaty
 • Poseł na sejm składa kwiaty
 • Delegacja z KPP w Lublińcu
 • Policjanci składają kwiaty
 • Moment składania kwiatów
 • Policjanci oddają hołd poległym
 • Strażacy składają kwiaty
 • Funkcjonariusze służby więziennej składają kwiaty
 • Członkowie stowarzyszeń składają kwiaty
 • Poczty sztandarowe