Dyskutowali o problemie wysypisk śmieci - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Wiadomości

Dyskutowali o problemie wysypisk śmieci

Data publikacji 10.06.2018

W siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu odbyło się spotkanie kierownictwa lublinieckiej policji, strażaków oraz przedstawicieli władz samorządowych odpowiedzialnych za problematykę ochrony środowiska. Tematem przewodnim z perspektywy niedawnych wydarzeń związanych z pożarami wysypisk na terenie kraju, stała się kwestia funkcjonowania wysypisk odpadów i śmieci na terenie powiatu lublinieckiego.

Zainicjowane przez Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu spotkanie odbyło się w piątek przed południem w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele lublinieckiego starostwa oraz pracownicy magistratu zajmujący się na co dzień tematyką ochrony środowiska. Wczorajsza dyskusja w głównej mierze dotyczyła problematyki wysypisk odpadów i śmieci funkcjonujących oficjalnie na terenie powiatu jak i zdiagnozowanej problematyki tzw. dzikich wysypisk śmieci. Uczestnicy wymienili się doświadczeniami i wiedzą, omówili także dokładnie problemy występujące lokalnie na terenie miast i gmin.

  • Dyskusja w siedzibie straży pozarnej
  • Problematyka związana z funkcjonowaniem wysypisk śmieci tematem przewodnim rozmowy
  • Debatowali o śmieciach