Podsumowanie działań NURD - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Wiadomości

Podsumowanie działań NURD

Data publikacji 10.08.2018

Lubliniecka drogówka podsumowała wczorajsze działania „NURD”. Mundurowi ujawnili kilkanaście wykroczeń popełnionych przez pieszych, rowerzystów oraz kierujących pojazdami. Wobec wszystkich sprawców przewinień mundurowi zastosowali pouczenia.

Piesi i rowerzyści stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Dynamiczny wzrost liczby osób zmotoryzowanych potęguje stopień zagrożenia dla ich życia i zdrowia. Wczoraj od rana policjanci drogówki prowadzili działania pod hasłem "Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego". Mundurowi zwracali szczególną uwagę na właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych oraz zgodne z przepisami poruszanie się pieszych i rowerzystów na oznakowanych przejściach czy ścieżkach pieszo -rowerowych. Policjanci sprawdzali stan techniczny pojazdów oraz obowiązkowe wyposażenie.

Podczas działań mundurowi ujawnili łącznie 21 wykroczeń. Sprawcami dwóch byli kierujący pojazdami. Najwięcej przewinień dopuścili się kierujący rowerami, którzy w kilku przypadkach nie zadbali o prawidłowe wyposażenie swoich jednośladów oraz w sposób nieprawidłowy przejeżdżali przez przejścia dla pieszych. „tradycyjnie”, najczęstszym przewinieniem pieszych było przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych. Policjanci ujawnili wczoraj 5 takich przypadków. Wszyscy sprawcy pouczeń zostali pouczeni.

Policjanci apelują o ostrożność do wszystkich uczestników ruchu. Piesi i rowerzyści stanowią najbardziej zagrożoną grupę. W „starciu” z samochodem zarówno pieszy jak i rowerzysta są zdecydowanie bardziej narażeni na urazy niż kierujący pojazdem. Rozbudowa infrastruktury drogowej i rosnąca liczba szlaków i ścieżek pieszo -rowerowych powoduje, że coraz większa liczba mieszkańców chętnie korzysta z jednośladów. Należy jednak pamiętać aby po ciągach tych poruszać się zgodnie z przepisami i nie „na pamięć”. Nie przestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do zdarzenia drogowego i utraty zdrowia lub życia.