Wiadomości

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w listopadzie

Data publikacji 06.12.2018

Mieszkańcy powiatu lublinieckiego bardzo chętnie korzystają z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - nowoczesnego narzędzia przeznaczonego kontaktu z Policją. Od początku działania aplikacji mieszkańcy naszego powiatu umieścili już ponad 1700 sygnałów o zagrożeniach

W listopadzie odnotowano 70 różnych zagrożeń naniesionych za pomocą aplikacji, z których lublinieccy funkcjonariusze potwierdzili 34. Najczęściej wymienianym zagrożeniem było "przekraczanie dozwolonej prędkości" – 27, z których potwierdziły się 23 zagrożenia. Przekraczanie prędkości najczęściej potwierdzano w rejonie miejscowości Kośmidry – 8, Koszęcin - 2 oraz Herby - 2 i to w tym rejonie funkcjonariusze KPP Lubliniec najczęściej prowadzili działania weryfikacyjne. W listopadzie odnotowano również dużą liczbę zagrożeń z kategorii „nieprawidłowe parkowanie” - 10, z których potwierdzono 3.

Należy podkreślić fakt, iż każde naniesione przez użytkowników aplikacji zagrożenie jest przez funkcjonariuszy lublinieckiej Komendy Policji weryfikowane w sposób szybki i rzetelny. Odbywa się to poprzez cykliczne patrolowanie i obserwację wskazanych miejsc zagrożonych czy poprzez rozmowy dzielnicowego z mieszkańcami celem uwzględnienia opinii społeczności lokalnej co do faktu występowania danego zagrożenia.

W tym miejscu nadmienić trzeba fakt, iż rozwiązanie potwierdzonego zagrożenia często nie leży w zakresie kompetencji należących do Policji. W takim przypadku policjanci każdorazowo sporządzają pisemne wystąpienie do właściciela drogi czy wskazanego terenu informując o sygnałach i sugestiach kierowanych przez mieszkańców za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.