Mapa zagrożeń

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w I kwartale 2019 roku

Zbliżający się koniec pierwszego kwartału 2019 roku jest dobrą okazją do podsumowania przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu funkcjonowania na terenie powiatu lublinieckiego Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, narzędzia przeznaczonego do kontaktu społeczeństwa z Policją, za pomocą, którego każdy ma możliwość w bardzo szybki sposób przekazać mundurowym informację dotyczącą zauważonych przez siebie zagrożeń.

W pierwszym kwartale 2019r. mieszkańcy chętnie korzystali z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nanosząc na terenie powiatu lublinieckiego łącznie 110 zagrożeń, z których mundurowi potwierdzili 59. Kolejny raz najwięcej było sygnałów dotyczących kategorii: „przekraczanie dozwolonej prędkości” - 43. Przekroczenia prędkości najczęściej stwierdzano w rejonie miejscowości Kośmidry - 17, gdzie użytkownicy aplikacji sygnalizowali również fakt niestosowania się kierujących pojazdami ciężarowymi do ograniczenia tonażu do 10 ton. Nie mógł więc dziwić fakt, iż właśnie na terenie gminy Pawonków można było często spotkać funkcjonariuszy kontrolujących ciężarówki, a także był to impuls do zorganizowania w Kośmidrach 25 marca debaty społecznej. Nadmierną prędkość stwierdzono również na ulicach Lublińca takich jak Zachodnia, Droniowiczki czy Oświęcimska co pokazuje, że nie wszyscy mieszkańcy stosują się do zmienionego oznakowania na terenie Lublińca, kiedy wprowadzono strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h.

W pierwszym kwartale 2019r. odnotowano również dużą liczbę zagrożeń z kategorii „nieprawidłowe parkowanie” - 23. Najwięcej naniesiono w rejonie ulic św. Anny i K. Miarki w Lublińcu. Problemem tym zajęli się dzielnicowi, którzy w ramach prowadzonych planów priorytetowych będą zwracać uwagę na nieprawidłowo zaparkowane pojazdy.

Często sygnalizowanym problemem były wałęsające się psy. Zagrożenia tego typu 11 razy weryfikowali funkcjonariusze z Posterunku Policji w Koszęcinie, natomiast mundurowi z Komisariatu Policji w Woźnikach dwukrotnie. Lublinieccy policjanci sprawdzali również zagrożenia dotyczące nieprawidłowej infrastruktury drogowej – 7, gdzie w przypadku potwierdzenia sporządzali wystąpienia do administratora drogi mające na celu ich usuniecie.

Zachęcamy wszystkich do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Należy jednak pamiętać, że taka forma kontaktu nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.