Priorytetowe plany działań dzielnicowych

Rejon 6 st. sierż. Wioletta Kozak

PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH NA OKRES OD 1 LUTEGO 2018R. DO 31 LIPCA 2018R.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W rejonie ul. Niegolewskich, Robotniczej i przyległych dochodzi do procederu spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecania oraz dopuszczania się nieobyczajnych wybryków. Powyższe informacje uzyskano na podstawie analizy zdarzeń, KMZB, spostrzeżeń własnych oraz rozmów z mieszkańcami.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania wykroczeń spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecania i dopuszczania się nieobyczajnych wybryków na terenie dzielnicy miasta nr VI w Lublińcu