Priorytetowe plany działań dzielnicowych

Rejon 7 st. asp. Adam Cierpiał

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO 2019r. DO 31 STYCZNIA 2020r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Na terenie miejscowości Herby, Kalina, Olszyna dochodzi do nieprzestrzegania nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt (psów). Informacja uzyskana od mieszkańców oraz pracownika Urzędu Gminy

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do zminimalizowania przypadków nieprzestrzegania przepisów dotyczących nieostrożności ze zwierzętami na terenie dzielnicy nr VII w miejscowości Herby, Kalina, Olszyna.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2018r. DO 31 STYCZNIA 2019r

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W miejscowości Herby na ul. Dworcowej oraz w rejonie dworca PKP i przystanków PKS dochodzi do parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych i do nieprzestrzegania znaków zakazu wjazdu i parkowania pojazdów na terenie zatoki PKS. Kontynuowanie zamierzonego planu i działań z uwagi na sygnały mieszkańców wyrażonych w ankietach , rozmowach z pracownikami UG Herby oraz panią Wójt na czele jak również rozpoznania dzielnicowego.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania wykroczeń parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych oraz objętych zakazem na terenie dzielnicy nr VII w miejscowości Herby. Działania mające na celu eliminację zagrożeń, jazdy na pamięć i przyzwyczajeniami mieszkańców oraz dostawców towarów.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO DO 31 LIPCA 2018 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W miejscowości Herby na ul. Dworcowej oraz w rejonie dworca PKP i przystanków PKS dochodzi do parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych i do nie przestrzegania znaków zakazu wjazdu i parkowania pojazdów na terenie zatoki PKS.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania wykroczeń parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych oraz objętych zakazem na terenie dzielnicy nr VII w miejscowości Herby