Priorytetowe plany działań dzielnicowych

Rejon 7 st. asp. Adam Cierpiał

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2018r. DO 31 STYCZNIA 2019r

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W miejscowości Herby na ul. Dworcowej oraz w rejonie dworca PKP i przystanków PKS dochodzi do parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych i do nieprzestrzegania znaków zakazu wjazdu i parkowania pojazdów na terenie zatoki PKS. Kontynuowanie zamierzonego planu i działań z uwagi na sygnały mieszkańców wyrażonych w ankietach , rozmowach z pracownikami UG Herby oraz panią Wójt na czele jak również rozpoznania dzielnicowego.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania wykroczeń parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych oraz objętych zakazem na terenie dzielnicy nr VII w miejscowości Herby. Działania mające na celu eliminację zagrożeń, jazdy na pamięć i przyzwyczajeniami mieszkańców oraz dostawców towarów.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO DO 31 LIPCA 2018 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W miejscowości Herby na ul. Dworcowej oraz w rejonie dworca PKP i przystanków PKS dochodzi do parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych i do nie przestrzegania znaków zakazu wjazdu i parkowania pojazdów na terenie zatoki PKS.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania wykroczeń parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych oraz objętych zakazem na terenie dzielnicy nr VII w miejscowości Herby