Priorytetowe plany działań dzielnicowych

Rejon 8 st. asp. Paweł Garbala

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2018r. DO 31 STYCZNIA 2019r

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W miejscowości Lisów w rejonie ul. Budowlanych dochodzi do parkowania pojazdów w miejscu niedozwolonym w tym w rejonie wyjazdu Straży Pożarnej co stanowi utrudnienia i zagrożenie dla pieszych i ruchu pojazdów poprzez ograniczenie widoczności w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych. Kontynuacja zamierzonego planu i działań z uwagi na głos mieszkańców wyrażony w ankietach, rozmowach z pracownikami UG Herby oraz panią Wójt na czele jak również rozpoznania dzielnicowego.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania wykroczeń związanych z parkowaniem pojazdów w miejscach niedozwolonych oraz objętych zakazem w miejscowości Lisów. Działania mające na celu eliminację zagrożeń, jazdy na pamięć i przyzwyczajeniami mieszkańców oraz dostawców.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO DO 31 LIPCA 2018 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W miejscowości Lisów w rejonie ul. Budowlanych dochodzi do parkowania pojazdów w miejscu niedozwolonym w tym w rejonie wyjazdu Straży Pożarnej co stanowi utrudnienia i zagrożenie dla pieszych i ruchu pojazdów poprzez ograniczenie widoczności w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania wykroczeń parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych oraz objętych zakazem na terenie dzielnicy nr VIII w miejscowości Lisów