Priorytetowe plany działań dzielnicowych

Rejon 9 sierż. szt. Michał Smoleń

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2019r. DO 31 STYCZNIA 2020r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W miejscowości Kochanowice, ul. Ostrowska występuje proceder spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz zaśmiecania miejsca publicznego w rejonie sklepu spożywczego. Zjawisko to występuje głównie w godzinach otwarcia sklepu tj. 6:00 – 20:00. Przyczną może być fakt, iż teren jest zarośnięty krzakami i słabo oświetlony.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeleminowania zjawiska spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem i zaśmiecania w miejscu publicznym w rejonie sklepu spożywczego w Kochanowicach ul. Ostrowska.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO 2019r. DO 31 LIPCA 2019r

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Na podstawie własnych spostrzeżeń jak również uwag innych służb stwierdzono problem z brakiem numeracji posesji na terenie gminu Kochanowice.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do poprawy stanu numeracji budynków przez ich właścicieli.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2018r. DO 31 STYCZNIA 2019r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Na podstawie dokonanej analizy interwencji na podległym rejonie służbowym oraz w związku ze częstymi uwagami mieszkańców i przedstawicieli samorządu ustalono, że w Lubecku ul. Główna notorycznie kierujący pojazdami ciężarowymi nie stosują się do znaku B-18 tj. ograniczenia tonażu 5 ton. Jest to uciążliwe dla mieszkańców wpływając na ich komfort zamieszkania poprzez generowany hałas oraz zagrożenie dla dzieci poruszających się w rejonie drogi.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Wyeliminowanie poruszania się pojazdów ciężarowych łamiących przepisy o ograniczeniu tonażu. Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom.

 

PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH NA OKRES OD 1 LUTEGO DO 31 LIPCA 2018 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Na podstawie dokonanej analizy interwencji na podległym rejonie służbowym oraz w związku ze częstymi uwagami mieszkańców jak i również samorządu lokalnego, ustalono że, w Kochanowicach na ul. Lublinieckiej dochodzi do częstego parkowania na ścieżce pieszo-rowerowej przez kierujących pojazdami jak i również kierujący pojazdów mają poruszać się pojazdami po w/w ścieżce. Powoduje to zagrożenie dla pieszych i rowerzystów, a zwłaszcza dla dzieci uczęszczających do pobliskiego przedszkola oraz szkoły podstawowej klasy 1-3.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Wyeliminowanie poruszania się pojazdów na ścieżce pieszo-rowerowej jak i również kierujących pojazdami, którzy używają ścieżki jako miejsca postoju. Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym jak i rowerzystom.